Zasady przetwarzania danych osobowych


 1. Niniejszym informujemy Pana/Panią zwaną/zwanym dalej Partnerem, iż w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy Partnerem, a Spółką Cellario Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Beskidzka 30, 30-611 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:  0000558063, NIP: 6762488457, REGON: 361513091 (dalej: „Spółka”), Spółce zostały przekazane Pana/Pani dane osobowe.

 2. W związku z powyższym Spółka informuje, iż:
  • - Spółka jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Wszelkie informacje udzielane są mailowa pod adresem zamowienia@cellario.pl lub telefonicznie pod numerem +48 734 436 677;
  • - przekazane dane osobowe Pani/Pana to wyłącznie dane są niezbędne do wykonania umów zawartych pomiędzy Spółką a Klientem.
  • - dane osobowe będą przetwarzane na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki, tj. sprzedaży detalicznej wina, w tym w szczególności na cele niezbędne do wykonania w/w usług, finansowo-księgowe, spedycyjne, magazynowe, rozliczeniowe, a także na cele wszelkiej sprawozdawczości, do której Spółka zobowiązana jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z uwagi na zakres prowadzonej działalności gospodarcze jak również na potrzeby tworzenia bazy klientów oraz bazy danych kontaktowych klientów; faktur, spedycji itp.;
  • - podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b i c oraz o ile okaże się to konieczne art. 9 ust. 2 pkt b lub pkt c lub pkt d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • - dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umów z Klientem, a także w zakresie przechowywania dokumentacji oraz trwania praw i obowiązków stron umowy, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • - osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a także od 25.05.2018r. prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane są przetwarzane, a także do przenoszenia danych (uzyskania usystematyzowanego zestawienia swoich danych i przekazania ich innemu administratorowi), jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i wniesienia skargi do organu nadzoru;
  • - podanie przez Klienta Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem koniecznym wykonania umów zawartych z Klientem.


Polecane

Champagne Doyard-Mahé Cuvée Demi-Sec

Champagne Doyard-Mahé Cuvée Demi-Sec

Jasny złoty kolor wina z zielonym odblaskiem. W nosie pojawiają się aromaty gruszek z dyskretnym zap..

Caiaffa Puglia Primitivo IGT

Caiaffa Puglia Primitivo IGT

Rodzina Caiaffa stosuje ekologiczną uprawę w swoich winnicach. Produkcja przebiega również w zg..

Domaine Michel Girault "Suprême" Pouilly Fumé

Domaine Michel Girault "Suprême" Pouilly Fumé

Michel Girault i jego dwaj synowie, Olivier i Anthony, uprawiają 12 akrów winnic w apelacji Pouilly ..

Weingut Kreuzberg Spätburgunder Devonschiefer 2018

Weingut Kreuzberg Spätburgunder Devonschiefer 2018

"Devonschiefer" to wybór najlepszych winogron ze stromej działki Steillagen, obsadzonej szczepem Pin..